Đường Thốt nốt nguyên chất(Quán Thốt nốt Y Phụng _ Tịnh Biên _ An Giang) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrong dịp tình cờ và hữu duyên, mình có dịp ghé Quán Thốt nốt Y Phụng và được biết đây là cơ sở sản xuất đường Thốt nốt nguyên chất đã có hơn 40 năm kinh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

12 Comments

  1. Tran Thoi June 4, 2021 Reply
  2. Chín Đờn Cò June 4, 2021 Reply
  3. Lợi An Giang June 4, 2021 Reply
  4. Đặng Vlogs June 4, 2021 Reply
  5. Hải MT Vlog June 4, 2021 Reply
  6. Bongvt vlog June 4, 2021 Reply
  7. Khánh Nguyễn June 4, 2021 Reply

Leave a Reply