Cỏ Úa (nhạc sĩ Lam Phương, Đan Nguyên + Nguyễn Hồng Nhung) Thúy Dương + Châu Dân cover – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply