Như Quỳnh & Trường Vũ – Hành Trang Giã Từ (Trường Sa) Thúy Nga PBN 70 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnnhuquynh #parisbynight #thuynga Bài Hát : Hành Trang Giã Từ Nhạc Sĩ : Trường Sa Nghệ Sĩ : Như Quỳnh,Trường Vũ Hòa Âm: Tùng Châu Paris By Night 70 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Thu Trần June 2, 2021 Reply
 2. Ngọc Biển June 2, 2021 Reply
 3. Sinh Văn June 2, 2021 Reply
 4. Dòng Đời e9 June 2, 2021 Reply
 5. Ho Cong Minh June 2, 2021 Reply
 6. Mama Mamaa June 2, 2021 Reply
 7. Nguyễn Thảo June 2, 2021 Reply
 8. Em Danh Hoang June 2, 2021 Reply
 9. Chinh Tran Duc June 2, 2021 Reply
 10. Chinh Tran Duc June 2, 2021 Reply
 11. Trang Thu June 2, 2021 Reply
 12. Điệp Ngọc June 2, 2021 Reply
 13. Huynh Nhu Cu June 2, 2021 Reply
 14. Ha Duc Dung June 2, 2021 Reply
 15. An John Nguyen June 2, 2021 Reply
 16. Phát tv June 2, 2021 Reply
 17. Em Danh Hoang June 2, 2021 Reply
 18. Em Danh Hoang June 2, 2021 Reply

Leave a Reply