Như Quỳnh – Trả Lại Thời Gian (Thanh Sơn) PBN 103 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnthuynga #nhuquynh #bolero Bài Hát : Trả Lại Thời Gian Nhạc Sĩ : Thanh Sơn Nghệ Sĩ : Như Quỳnh Paris By Night 103 – Tình Sử Trong Âm Nhạc Việt Nam Như …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Tin Duong June 2, 2021 Reply
 2. Chinh Tran Duc June 2, 2021 Reply
 3. Chinh Tran Duc June 2, 2021 Reply
 4. Em Danh Hoang June 2, 2021 Reply
 5. Phương Trần June 2, 2021 Reply
 6. Yen Vu June 2, 2021 Reply
 7. Minh Lộc June 2, 2021 Reply
 8. Tuan Nguyen June 2, 2021 Reply
 9. Hy Ut June 2, 2021 Reply
 10. Phát tv June 2, 2021 Reply
 11. khanh vu June 2, 2021 Reply
 12. Anh Lộc Phan June 2, 2021 Reply
 13. Ho Cong Minh June 2, 2021 Reply
 14. Nghĩa Minh June 2, 2021 Reply
 15. Điệp Ngọc June 2, 2021 Reply
 16. KELLY VO.8989 June 2, 2021 Reply
 17. An John Nguyen June 2, 2021 Reply
 18. Emil Lime June 2, 2021 Reply

Leave a Reply