Nhạc Lính Trường Vũ Buồn Rưng Rưng Nước Mắt – Kẻ Ở Miền Xa, Lính Xa Nhà, Sương Trắng Miền Quê Ngoại – Nhạc Vàng Tuyển ChọnList Bài Hát: 1. Kẻ ở miền xa – Trường Vũ 2. Lính xa nhà – Trường Vũ 3. Sương trắng miền quê ngoại – Trường Vũ 4. Viết Từ KBC – Trường Vũ 5. Vọng Gác Đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Trần Sanh Chi June 2, 2021 Reply
  2. Thức Tỉnh June 2, 2021 Reply
  3. Dung Nong June 2, 2021 Reply
  4. Nguyên Nguyen June 2, 2021 Reply
  5. Thuy Bich June 2, 2021 Reply
  6. Thanh Ormarr June 2, 2021 Reply
  7. Hai Phan June 2, 2021 Reply
  8. Lan Bui June 2, 2021 Reply

Leave a Reply