CD Những Tình Khúc Yêu Cầu – Tuấn Vũ || LVCD 017 || Sound 5.1 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Bạc Trắng Lửa Hồng 2. Tình Yêu Cách Trở 3. Hận Đồ Bàn 4. Mất Nhau Rồi 5. Có Bao Giờ 6. Đêm Trên Đỉnh Sầu 7. Thôi 8. Đoàn Lử Thứ 9. Nét Buồn Thời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Thu Hồng June 2, 2021 Reply
 2. Giang Đinh June 2, 2021 Reply
 3. Duong Nguyen Van June 2, 2021 Reply
 4. Kieu Tran June 2, 2021 Reply
 5. Quyên Ngô June 2, 2021 Reply
 6. Hung Do Van June 2, 2021 Reply
 7. Hoa Dang June 2, 2021 Reply
 8. Thùy Trương June 2, 2021 Reply
 9. Dracula Vinh June 2, 2021 Reply
 10. Dracula Vinh June 2, 2021 Reply
 11. Sick Dinh June 2, 2021 Reply
 12. Thanh Giang June 2, 2021 Reply
 13. Chjnh Nguyen June 2, 2021 Reply
 14. vu van gioi June 2, 2021 Reply
 15. vu van gioi June 2, 2021 Reply

Leave a Reply