BAO GIỜ EM QUÊN | Sáng tác: Duy Khánh | Thực hiện: Thanh Việt. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc trữ tình! Theo tôi cố nhạc sĩ Duy Khánh trình bày bản nhạc này là xuất sắc nhất.Thành thật cảm ơn ông!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. TAN LUC NGUYEN June 2, 2021 Reply
  2. ĐỔ CÔNG 739 June 2, 2021 Reply

Leave a Reply