Ai ra xứ Huế – Duy Khánh sáng tác & trình bày | Nhạc vàng | Bolero | Nhạc xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNước sông Hương còn vương chưa cạn Chim núi Ngự tìm bạn bay về Người tình quê ơi người tình quê thương nhớ lắm thay Người tình quê hỡi người tình quê …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply