Biết trả lời sao; st: Duy Khánh, Mai Thanh Phượng; do Thanh Vũ, Thanh Thúy, Tấn Tài, Út Bạch Lan ca – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTân cổ giao duyên: Biết trả lời sao Sáng tác: Tân nhạc – Duy Khánh, Cổ nhạc – Mai Thanh Phượng Tiếng hát: Tân nhạc – Thanh Vũ & Thanh Thúy; Cổ nhạc – Tấn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. Hoa Tran June 1, 2021 Reply
 2. Lê Quốc June 1, 2021 Reply
 3. tran nhan June 1, 2021 Reply
 4. dang nga June 1, 2021 Reply
 5. Huỳnh Châu June 1, 2021 Reply
 6. Hong Phan Thu June 1, 2021 Reply
 7. An An June 1, 2021 Reply
 8. Liên Đỗ June 1, 2021 Reply
 9. thanh sen June 1, 2021 Reply
 10. Ngọc Minh June 1, 2021 Reply
 11. Nam Đình June 1, 2021 Reply
 12. Tran Khang June 1, 2021 Reply
 13. Ngọc Minh June 1, 2021 Reply
 14. Diệu Quỳnh June 1, 2021 Reply
 15. Huân Trần June 1, 2021 Reply
 16. Trần Duy Quang June 1, 2021 Reply
 17. Hong Pham June 1, 2021 Reply
 18. Hong Pham June 1, 2021 Reply
 19. Tuyết Nhung June 1, 2021 Reply
 20. Sơn Hải June 1, 2021 Reply
 21. Thu Hà Võ June 1, 2021 Reply
 22. Sinh Trúc June 1, 2021 Reply
 23. Anh Quỳnh June 1, 2021 Reply
 24. Lam Linh June 1, 2021 Reply
 25. Tuyết Hoa June 1, 2021 Reply
 26. duy nguyen June 1, 2021 Reply
 27. Chi Trương June 1, 2021 Reply
 28. Lam Linh June 1, 2021 Reply
 29. Thị Lại June 1, 2021 Reply
 30. vietly Duong June 1, 2021 Reply
 31. Chánh Công June 1, 2021 Reply

Leave a Reply