Giọt Buồn Không Tên – Y Phụng – Coraline cover – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyrics: Vư’a chiê’u hôm nao anh vơ’i em đi dạo phô’ Hai đư’a vo’ng tay âu yê’m như đôi ti’nh nhân Cươ’i tươi như cô gái thơ ngây vui tin xuân Chúng mình thân …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Sachin Yadav May 25, 2021 Reply
  2. Wiola Szkowron May 25, 2021 Reply
  3. 横山遥 May 25, 2021 Reply
  4. Ziad Shady May 25, 2021 Reply
  5. Aman yadav Eshu May 25, 2021 Reply
  6. Hậu Lương May 25, 2021 Reply
  7. Dung Nguyen May 25, 2021 Reply
  8. Cora P May 25, 2021 Reply

Leave a Reply