Xin Anh Chút Thôi – Thơ: Kim Tiên Phạm – Nhạc: Lynh Phương – Trình bày: Tâm Thư – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKarafun by: Dĩ Vãng Buồn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply