Karaoke Đêm Cuối Tone Nam Nhạc Sống Trường Vũ – Nhạc Vàng Tuyển Chọn—–*-*—– Người ơi có nhớ có thương một người Còn mơ những lúc đón đưa trong đời Ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trong chiêm bao, còn thương tiếc chi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply