VÙNG TRỜI BÌNH YÊN – LỆ QUYÊN LIVE Tại Lululola ĐÀ LẠT – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVùng Trời Bình Yên – Lệ Quyên Live Tác giả: Phạm Hữu Tâm SHOW LỆ QUYÊN TẠI LULULOLA COFFE+ ĐÀ LẠT .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Oanh Ngô May 3, 2021 Reply
  2. Nhi Nhi May 3, 2021 Reply
  3. Ly Nguyen May 3, 2021 Reply

Leave a Reply