Lynk Lee – Không Dám (Official MV) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLynk Lee – Không Dám (Official MV) Đây là MV đầu tiên của Lynk Lee với hình ảnh là chính mình. Kể về câu chuyện của bản thân, Lynk Lee đã cho mọi người …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

45 Comments

 1. Lynk Lee May 3, 2021 Reply
 2. 88 gaming May 3, 2021 Reply
 3. Vy Nguyen May 3, 2021 Reply
 4. Thông Trần May 3, 2021 Reply
 5. Lâm Lê văn May 3, 2021 Reply
 6. Tam Huu May 3, 2021 Reply
 7. Mèo mũm mĩm May 3, 2021 Reply
 8. vivian phanღ May 3, 2021 Reply
 9. Quyen Nguyen May 3, 2021 Reply
 10. goco Nguyễn May 3, 2021 Reply
 11. bảo May 3, 2021 Reply
 12. kashu mi May 3, 2021 Reply
 13. Oanh Nguyễn May 3, 2021 Reply
 14. Duyen Pham May 3, 2021 Reply
 15. NVM MUSIC May 3, 2021 Reply
 16. Linh Nguyễn May 3, 2021 Reply
 17. Đức Lê May 3, 2021 Reply
 18. Gió Tháng -10 May 3, 2021 Reply
 19. Lò Thời May 3, 2021 Reply
 20. vo dong huynh May 3, 2021 Reply
 21. 2 Bonka2 May 3, 2021 Reply
 22. Ha Ngoc May 3, 2021 Reply
 23. Anh Lý Thái May 3, 2021 Reply
 24. Dương Gaming May 3, 2021 Reply
 25. Hue Huynh May 3, 2021 Reply
 26. Phong Trần May 3, 2021 Reply
 27. Duyên Đặng May 3, 2021 Reply
 28. ZEETK May 3, 2021 Reply
 29. Dat Vu May 3, 2021 Reply
 30. Tài Phạm May 3, 2021 Reply
 31. HTgamerfb May 3, 2021 Reply
 32. Hi Ru May 3, 2021 Reply
 33. Hà Vy May 3, 2021 Reply
 34. Happy today May 3, 2021 Reply

Leave a Reply