Đời CD 24 – Tuấn Vũ – Mimosa – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Mimosa 2. Sơn Nữ Ca 3. Tương Tư 4 4. Đèn Khuya 5. Thuở Ấy Có Em 6. Đường Xưa Lối Cũ 7. Trả Lại Em 8. Hoa Biển 9. Biết Đến Thuở Nào 10. Phút Cuối.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply