Thanh Tuyền Duy Khánh – Xin Cám Ơn Đời – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Tuyền Duy Khánh – Xin Cám Ơn Đời 1. Xin Cám Ơn Đời – Duy Khánh 2. Kiếp Sau – Thanh Tuyền 3. Buồn – Thanh Tuyền 4. Tình Duyên Đầu Năm – Duy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply