Đêm buồn tỉnh lẻ * st Bằng Giang & Chế Linh * Thái Thanh Nguyên vui hát cùng nhóm bạn Cao Lãnh. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐÊM BUỒN TỈNH LẺ * đồng tác giả Bằng Giang và Chế Linh * Thái Thanh Nguyên vui hát * Trích đoạn để giữ lại kỷ niệm với nhóm bạn văn nghệ Cao Lãnh.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply