1 Vị Linh mục Việt GIỐNG 90% Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp, Ngài ở Giáo xứ nào ? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBất ngờ 1 Vị Linh mục Việt giống Cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp tới 90%, Ngài là ai ? Con xin chào cộng đoàn, kính thưa cộng đoàn, trong giáo hội …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. Thanh Long Vlog May 2, 2021 Reply
 2. Văn Lợi Mai May 2, 2021 Reply
 3. Văn Lợi Mai May 2, 2021 Reply
 4. NakashiMa May 2, 2021 Reply
 5. Lan Bui May 2, 2021 Reply
 6. Thơ Nguyễn May 2, 2021 Reply
 7. Long Phạm May 2, 2021 Reply
 8. Lam Tran May 2, 2021 Reply
 9. Thu huynh May 2, 2021 Reply
 10. loi trinh May 2, 2021 Reply
 11. Hồng Bùi May 2, 2021 Reply
 12. quy levan May 2, 2021 Reply
 13. niem nguyen May 2, 2021 Reply
 14. Trong Tran May 2, 2021 Reply
 15. Thanh Tran May 2, 2021 Reply
 16. Soi Hoàng May 2, 2021 Reply
 17. Thanh Nguyễn May 2, 2021 Reply
 18. Huệ Nguyễn May 2, 2021 Reply
 19. Dieuchi Nguyen May 2, 2021 Reply
 20. Chien Nguyen May 2, 2021 Reply
 21. Hông Luu May 2, 2021 Reply
 22. Suong Nguyen May 2, 2021 Reply

Leave a Reply