Phút Giao Mùa (Trần Thiện Thanh) – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhút Giao Mùa (Trần Thiện Thanh) – Thanh Tuyền – Video “Em Còn Nhớ Mùa Xuân” – Làng Văn 1992.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Thanh Duy May 1, 2021 Reply
 2. Thanh Duy May 1, 2021 Reply
 3. Thanh Duy May 1, 2021 Reply
 4. Phuu Thanh May 1, 2021 Reply
 5. Ánh Nguyễn May 1, 2021 Reply
 6. Nguyễn Nhung May 1, 2021 Reply
 7. Sơn Pham May 1, 2021 Reply
 8. quang bui May 1, 2021 Reply
 9. linh đỗ May 1, 2021 Reply
 10. linh đỗ May 1, 2021 Reply
 11. linh đỗ May 1, 2021 Reply
 12. thanh Tran May 1, 2021 Reply
 13. phuong kimpham May 1, 2021 Reply
 14. le cao tri May 1, 2021 Reply
 15. trankt54155 May 1, 2021 Reply
 16. DUNNY TDT May 1, 2021 Reply
 17. Hong Le May 1, 2021 Reply
 18. Tongz Dinh May 1, 2021 Reply

Leave a Reply