Những Ngày Xưa Thân Ái – Duy Khánh – S/t Phạm Thế Mỹ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCa khúc: Những Ngày Xưa Thân Ái Trinh bày: Duy Khánh – Sáng tác: Phạm Thế Mỹ Lời nhạc 1. Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai Gió mùa xuân êm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. Tina Thao Doan May 1, 2021 Reply
 2. Khỏe Trần May 1, 2021 Reply
 3. men phụ hồ May 1, 2021 Reply
 4. COOKING TODAY May 1, 2021 Reply
 5. Trang Trần May 1, 2021 Reply
 6. tậm vi TV May 1, 2021 Reply
 7. Phung Guitar May 1, 2021 Reply
 8. Bambam Dias May 1, 2021 Reply
 9. Như hồng May 1, 2021 Reply
 10. Chunu bhiya May 1, 2021 Reply
 11. HAN DANH NGHI May 1, 2021 Reply
 12. HAN DANH NGHI May 1, 2021 Reply
 13. Vũ Công Lập May 1, 2021 Reply
 14. lee art May 1, 2021 Reply
 15. TV Game Mobile May 1, 2021 Reply
 16. Channel Sri May 1, 2021 Reply
 17. Kokkab Dining May 1, 2021 Reply
 18. Bonsai TNHA May 1, 2021 Reply
 19. Giuseppe Gulino May 1, 2021 Reply
 20. alchada May 1, 2021 Reply
 21. ElliotPlays May 1, 2021 Reply
 22. BEAUTIFUL WORLD May 1, 2021 Reply
 23. Ania -1502 May 1, 2021 Reply
 24. Garry Hong May 1, 2021 Reply
 25. Garry Hong May 1, 2021 Reply
 26. SV DIVYA May 1, 2021 Reply
 27. Kitchen Queen May 1, 2021 Reply

Leave a Reply