NGHÈO ( trên kênh Youtube của Đan Nguyên Official ) Nghèo… Chắc chắn đó không phải là 1 cái tội… – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNghèo… Nó cũng liên quan gần như phần lớn đến số phận và định mệnh bởi ta đã gieo gặt từ kiếp trước mà ra… Nghèo… Cũng có phần bởi cái cách ta có cố …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply