MÙA XUÂN ĐÓ CÓ EM – ĐAN NGUYÊN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNếu Tết này anh lỡ hẹn không về Xuân sẽ buồn như Mai vàng thiếu nắng Én vẫn lượn trong sương chiều gió lặng Lòng ngậm ngùi nỗi nhớ gửi về em !!…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply