Chiều Thương Đô Thị ,Duy Khánh trình bầy – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiều Thương Đô Thị ,Duy Khánh trình bầy,nhạc và một số hình ảnh lấy trên internet nhằm giữ lại các bản nhạc chan chứa tình người của Miền Nam Việt Nam …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply