Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Hải Ngoại Hay Nhất – Giã Từ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLời bài hát Giã Từ – Mạnh Quỳnh Tuổi đời chân đơn côi Gót mòn đại lộ buồn Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng Đường tình không …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Thi Trần April 29, 2021 Reply
 2. Mui Su April 29, 2021 Reply
 3. Hieu Mai April 29, 2021 Reply
 4. Det Duong April 29, 2021 Reply
 5. Tin Quang April 29, 2021 Reply
 6. Kim hoa Hoang April 29, 2021 Reply
 7. Thu An Le April 29, 2021 Reply
 8. Kung Ut April 29, 2021 Reply
 9. Trang Nguyễn April 29, 2021 Reply
 10. Trang Nguyễn April 29, 2021 Reply
 11. Phúc Lê April 29, 2021 Reply
 12. Hang Khach April 29, 2021 Reply
 13. Hương Vũ April 29, 2021 Reply
 14. hoang long April 29, 2021 Reply
 15. hoang long April 29, 2021 Reply
 16. bui quynh April 29, 2021 Reply
 17. Phúc Lê April 29, 2021 Reply
 18. AFK_AS Mobile April 29, 2021 Reply
 19. suong ngo April 29, 2021 Reply
 20. Hang Khach April 29, 2021 Reply
 21. Lý Trần Thị April 29, 2021 Reply
 22. Thu Nguyen April 29, 2021 Reply
 23. lanh truong April 29, 2021 Reply
 24. Tai Thanh April 29, 2021 Reply
 25. Tai Thanh April 29, 2021 Reply
 26. Tai Thanh April 29, 2021 Reply

Leave a Reply