KARAOKE THANH TUYỀN PRE 75 – NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKARAOKE THANH TUYỀN PRE 75 – NỖI BUỒN ĐÊM ĐÔNG SÁNG TÁC ANH MINH Thanh Tuyền sinh 1948, là một ca sĩ nhạc vàng người Việt Nam ở hải …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Thích Hát April 27, 2021 Reply
  2. Thi Vu April 27, 2021 Reply

Leave a Reply