Đấu trường cờ Việt. Khai cuộc ván đấu Nguyễn Đình Mạnh và Phan Văn Tài – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐấu trường cờ Việt. Khai cuộc ván đấu Nguyễn Đình Mạnh và Phan Văn Tài.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Trang Thanh April 27, 2021 Reply

Leave a Reply