Liên Khúc THÀNH PHỐ BUỒN, ĐỒI THÔNG HAI MỘ, NGÀY XƯA ANH NÓI – GIỌNG CA HẢI NGOẠI – Nhạc Vàng Tuyển ChọnGiã từ – Đan Nguyên 00:38:04 | 08. Trăng tàn trên hè phố – Giang Tử 00:43:25 | 09. Trên bốn vùng chiến thuật – Chế Linh 00:47:00 | 10. Nó – Đan Nguyên …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

Leave a Reply