🔴 TÂM THƯ của Bộ Trưởng NGUYỄN KIM SƠN khiến ngành Giáo dục hừng hực khí thế tiến lên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTuổi Trẻ Online xin đăng lại toàn văn nội dung bức thư của tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục – Đào tạo Nguyễn Kim Sơn: “Ngành giáo dục, nghề làm thầy của chúng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. Hoang Viet Duc April 24, 2021 Reply
 2. long nguyen April 24, 2021 Reply
 3. Tung Do van April 24, 2021 Reply
 4. Luận Bình April 24, 2021 Reply
 5. Ngoc Nguyen April 24, 2021 Reply
 6. hien tran April 24, 2021 Reply
 7. Tuấn Trần April 24, 2021 Reply
 8. anhtien nguyen April 24, 2021 Reply
 9. anhtien nguyen April 24, 2021 Reply
 10. Thạnh Tran duy April 24, 2021 Reply
 11. An Nguyên đăng April 24, 2021 Reply
 12. Vũ Hồng April 24, 2021 Reply
 13. Super Star April 24, 2021 Reply
 14. Hanh Huynh Van April 24, 2021 Reply
 15. nguyentuan hai April 24, 2021 Reply
 16. thuyêt đoan April 24, 2021 Reply
 17. Tien Letrong April 24, 2021 Reply
 18. Dao Tuan April 24, 2021 Reply
 19. Son Ha April 24, 2021 Reply
 20. Yen Nguyen April 24, 2021 Reply
 21. dien dangxuan April 24, 2021 Reply
 22. Tru Dang April 24, 2021 Reply
 23. Huynh Pham April 24, 2021 Reply
 24. Dai Nong April 24, 2021 Reply
 25. Hương Nguyễn April 24, 2021 Reply
 26. Hùng Trần April 24, 2021 Reply
 27. Anh tuan Tran April 24, 2021 Reply
 28. Hoang Tuan April 24, 2021 Reply

Leave a Reply