Song vũ: Tôi Yêu – Sơn Ca Trên Đảo Trường Sa – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Tôi Yêu – Sáng tác: Phương Uyên 2. Sơn Ca Trên Đảo Trường Sa – Sang tác: Nguyễn Đăng Tài.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Lê Luu April 16, 2021 Reply
  2. huong truong April 16, 2021 Reply
  3. Bùi Minh Hiếu April 16, 2021 Reply

Leave a Reply