PHI TRƯỜNG TÂN SƠN NHẤT GIỮA TÂM DỊCH CORONA CÚM VŨ HÁN | GA ĐẾN VẮNG TANH | GA ĐI TẤP NẬP! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHôm nay mình có công chuyện phải ra sân bay Tân Sơn Nhất nên sẵn cập nhật tình hình sân bay mùa dịch cúm Corona cho mọi người trong và ngoài nước biết …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Châu lan Le April 16, 2021 Reply
 2. Nhan Sugiki April 16, 2021 Reply
 3. Dung Nguyen April 16, 2021 Reply
 4. M.H Tran April 16, 2021 Reply
 5. Long Nguyen April 16, 2021 Reply
 6. Tho Nguyen April 16, 2021 Reply
 7. Susie Reeves April 16, 2021 Reply
 8. Susie Reeves April 16, 2021 Reply
 9. Sunny Side Up April 16, 2021 Reply
 10. Dinh Phan April 16, 2021 Reply
 11. Dinh Le April 16, 2021 Reply
 12. loan dang April 16, 2021 Reply
 13. Haiti Chung April 16, 2021 Reply
 14. Dang Marie-Anne April 16, 2021 Reply
 15. Nguyen parker April 16, 2021 Reply
 16. nguyen trang April 16, 2021 Reply
 17. Thanh Le April 16, 2021 Reply
 18. Thanh Le April 16, 2021 Reply
 19. Phuc Pham April 16, 2021 Reply
 20. bich an nguyen April 16, 2021 Reply
 21. CuCac Nguyen April 16, 2021 Reply
 22. Trung To April 16, 2021 Reply
 23. Hyeyoung Woon April 16, 2021 Reply

Leave a Reply