Thanh niên chăn trâu thích nhạc Chế Linh với ca khúc: Xuân Tha Hương Xuân Lạc Xứ, tác giả Tú Nhi. – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply