Nhạc phẩm: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG I Sáng tác: DUY KHÁNH I Trình bày: THANH THÚY – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG Được trích trong cuốn TIẾNG THÙY DƯƠNG 1 Phát hành trước năm 1975.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply