[Official Video] – Mong Ước Bình Thường | Đinh Mạnh Ninh (Home Studios Recording) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLyric: Hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi Tôi chẳng lắng lo những chuyện đời Chẳng cần bận tâm nếu ngày kia Cuộc sống có khi đổi thay Hôm nay tôi nhìn lại …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

46 Comments

 1. Thùy Dung Nguyễn February 22, 2021 Reply
 2. Đức An February 22, 2021 Reply
 3. Nguyễn Hiệp Hoàng February 22, 2021 Reply
 4. Nguyễn Anh Quân February 22, 2021 Reply
 5. Hoài Nam Bùi February 22, 2021 Reply
 6. vi na February 22, 2021 Reply
 7. thoa hoàng February 22, 2021 Reply
 8. quocnhi le February 22, 2021 Reply
 9. Tram Do February 22, 2021 Reply
 10. Nguyễn Văn Hải February 22, 2021 Reply
 11. Khanh TRAN February 22, 2021 Reply
 12. Phi Le February 22, 2021 Reply
 13. Tri Thức Nguyễn February 22, 2021 Reply
 14. Phi Le February 22, 2021 Reply
 15. Trọng Khiêm Nguyễn February 22, 2021 Reply
 16. Hưng Ngô February 22, 2021 Reply
 17. Ngọc Quách February 22, 2021 Reply
 18. Nguyễn Hải Bình February 22, 2021 Reply
 19. Trần Trung Thành February 22, 2021 Reply
 20. Anh Vu February 22, 2021 Reply
 21. NV KARA February 22, 2021 Reply
 22. Hiên Trần February 22, 2021 Reply
 23. Tú Hồ February 22, 2021 Reply
 24. An Hoang February 22, 2021 Reply
 25. Nam lê February 22, 2021 Reply
 26. Anti Fan February 22, 2021 Reply
 27. Minh Nhat Phan February 22, 2021 Reply
 28. Nguyễn Chính Phúc February 22, 2021 Reply
 29. Dũng Nguyễn Tiến February 22, 2021 Reply
 30. ngyyen phan February 22, 2021 Reply
 31. Công Đào February 22, 2021 Reply
 32. Thịnh Nè February 22, 2021 Reply
 33. Ngọc Thiện Nguyễn February 22, 2021 Reply
 34. Hữu Thạch February 22, 2021 Reply
 35. An Trương February 22, 2021 Reply
 36. Ngọc Nguyễn Tiến February 22, 2021 Reply
 37. mase 1711 February 22, 2021 Reply
 38. Mộng Thường February 22, 2021 Reply
 39. Chu Van Nghiep February 22, 2021 Reply
 40. Trinh Quy February 22, 2021 Reply
 41. Cường NT February 22, 2021 Reply
 42. Tú Nguyễn Văn February 22, 2021 Reply
 43. Dung Trần February 22, 2021 Reply
 44. Hiền Cao February 22, 2021 Reply
 45. Tho Nguyen February 22, 2021 Reply

Leave a Reply