Đường trần lá đổ Duy Khánh 3 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNếu các bạn có cuốn băng chuẩn thì đầu TAEC 7010 thôi cũng có thể thi đấu với những đầu nhiều tiền mà chạy băng kém.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply