Mạnh Quỳnh & Hương Thủy | Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMạnh Quỳnh & Hương Thủy | Tuyệt Phẩm Tân Cổ Giao Duyên 1. Phương Trời Xứ Lạ (Lâm Hoàng, Vọng cổ: Mạnh Quỳnh) 2. Kiếp Tình Chung (Đinh Trầm Ca, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Khue Ngoc February 19, 2021 Reply
  2. Phạm Duy February 19, 2021 Reply
  3. Phan Phan February 19, 2021 Reply
  4. Hồng Ngọc February 19, 2021 Reply
  5. Thịnh Lương February 19, 2021 Reply
  6. Anh Ba Khía Official February 19, 2021 Reply
  7. Pearl Pink February 19, 2021 Reply

Leave a Reply