DUY KHÁNH HUYỀN THOẠI – Trăm Năm Bến Cũ | Nhạc Vàng Xưa Hải Ngoại Bất Hủ Của Danh Ca Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDanh sách bài hát: 1. Trăm năm bến cũ 2. Mấy độ thu về 3. Bao giờ em quên 4. Tấm ảnh ngày xưa 5. Lẻ bóng 6. Đưa em vào hạ 7. Lính xa nhà 8. Lạy trời con …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Mộc Homes February 18, 2021 Reply
  2. kiet anh February 18, 2021 Reply
  3. tuan pham February 18, 2021 Reply
  4. Van Nguyen February 18, 2021 Reply
  5. Vượng Lê February 18, 2021 Reply

Leave a Reply