Thân Mẹ (Lệ Quyên, Tâm Thư) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThân Mẹ Thơ: Lệ Quyên Ảnh: Qua Vùng Gió Cát của Trần Công Thanh Tiếng hát: Tâm Thư Hòa-âm: Đặng Vương Quân Thân Mẹ Đôi chân Mẹ đã mỏi Mỗi đêm …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply