BCVN Winter Decklist: Top 4 Phạm Duy Khánh – Burning Abyss – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDecklist Burning Abyss Top 4 giải BCVN Winter của bạn Phạm Duy Khánh Banlist: OCG 10/2019 ================================== Kênh Youtube …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply