Hoa sứ nhà nàng – Chế Linh ( Thu thanh trước 1975 ) Official Lyric by Sài Gòn Channel – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHoa sứ nhà nàng – Chế Linh ( Thu thanh trước 1975 ) Official Lyric by Sài Gòn Channel Nhạc phẩm: Hoa Sứ Nhà Nàng Sáng tác: Hoài Phương, Hoài Nam …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. SÀI GÒN CHANNEL February 7, 2021 Reply

Leave a Reply