🔴 Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Giacôbê NGUYỄN HOÀNG LONG, SVD tại Giáo Xứ Hưng Bình – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKính mời Quý Cộng Đoàn Đăng Ký Kênh và chia sẻ để nhiều người cùng được nghe bài giảng và tham dự thánh lễ mỗi ngày.. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply