Vườn tao ngộ – Tuấn Vũ, Sơn Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm buồn tỉnh lẻ – ASia 127, Năm 2002; Convert từ DVD Tình đâu – Một thời áo trắng – ASIA 23 Sáng tác: Nhật Hà (bút hiệu khác của Khánh Băng) Hôm nay …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Dong lua xanhAB February 4, 2021 Reply
  2. Ngô Sách Dũng February 4, 2021 Reply
  3. Sông Vàm Võ February 4, 2021 Reply
  4. Minh Doan February 4, 2021 Reply
  5. Nam Pham February 4, 2021 Reply
  6. Nam Pham February 4, 2021 Reply

Leave a Reply