Huyền thoại người con gái -Quốc Khanh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐây là liên khúc gồm 3 bài: Yêu đời yêu người-Kho tàng của chúng ta-Huyền thoại người con gái Gọi tắt lại là : Yêu kho tàng người con gái!

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Hồng Audio February 1, 2021 Reply
  2. Quang Huy HCL February 1, 2021 Reply
  3. Hung Tran February 1, 2021 Reply
  4. Đạt Nguyễn Phát February 1, 2021 Reply
  5. Teo Em February 1, 2021 Reply
  6. Ngọc Anh February 1, 2021 Reply

Leave a Reply