Ánh mắt quê hương – Tuấn Vũ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc Phẩm: Ánh Mắt Quê Hương Tác giả: Hoàng Phương Em tìm về chân đê, chút hương thầm lá cỏ Cánh dìu bay chấm nhỏ, chỗ xa kia gọi về Rặng trâm bầu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Dung Nguyen January 31, 2021 Reply
 2. Giàu Văn January 31, 2021 Reply
 3. Minh Nguyen January 31, 2021 Reply
 4. SO NI January 31, 2021 Reply
 5. Phương Hoàng January 31, 2021 Reply
 6. Lê Thành 0fficial January 31, 2021 Reply
 7. Chánh Phạm January 31, 2021 Reply
 8. Anh Thư January 31, 2021 Reply
 9. phim hay vlogs January 31, 2021 Reply
 10. Nghĩa Nguyễn January 31, 2021 Reply
 11. Duong Nguyen Van January 31, 2021 Reply
 12. van khanh January 31, 2021 Reply
 13. Tại Hoang January 31, 2021 Reply
 14. cô đơn January 31, 2021 Reply
 15. Thu Luong January 31, 2021 Reply
 16. Hieu Ha January 31, 2021 Reply
 17. Thuymy Lethi January 31, 2021 Reply
 18. Thiện Lê 67 January 31, 2021 Reply

Leave a Reply