Bằng Kiều, Quang Lê, Đan Nguyên – LK “Dìu Người Tôi Yêu” PBN 130 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLK “Dìu Người Tôi Yêu” Người Ngoài Phố (Anh Việt Thu) / Nửa Đêm Ngoài Phố (Trúc Phương) / Phố Đêm (Tâm Anh) Bằng Kiều, Quang Lê, Đan Nguyên Hòa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Linh Tran December 31, 2020 Reply

Leave a Reply