Những Đồi Hoa Sim – Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhững Đồi Hoa Sim Tác giả: Nhạc Dzũng Chinh, thơ Hữu Loan Trình bày : Hoàng Thục Linh Lời : Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. Bình Dương Trần December 30, 2020 Reply
 2. Lợi Văn December 30, 2020 Reply
 3. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 4. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 5. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 6. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 7. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 8. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 9. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 10. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 11. Dave Newcar December 30, 2020 Reply
 12. Dat Hoang December 30, 2020 Reply
 13. Thanh Loan Trần December 30, 2020 Reply
 14. ho Nguyen December 30, 2020 Reply
 15. Ngoc Nguyen December 30, 2020 Reply
 16. Binh Vo December 30, 2020 Reply
 17. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 18. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 19. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply
 20. anhtuan Huu December 30, 2020 Reply
 21. Henry Hoang Minh December 30, 2020 Reply

Leave a Reply