Người Thương Kẻ Nhớ – Hà Thanh Xuân – CD Đời Con Gái – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhathanhxuan #thuynga #parisbynight Bài hát: Người Thương Kẻ Nhớ – CD Đời Con Gái Ca sĩ: Hà Thanh Xuân ĐĂNG KÝ KÊNH VÀ FOLLOW HÀ THANH XUÂN …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Bui thi Thu thuy December 29, 2020 Reply
  2. Ngọc Qui Trần December 29, 2020 Reply
  3. Eugene Cooper Jr December 29, 2020 Reply
  4. Đặng Công Thông December 29, 2020 Reply
  5. Canh Nguyen December 29, 2020 Reply
  6. An John Nguyen December 29, 2020 Reply

Leave a Reply