Sinh nhật 2 bé song sinh 3 tuổi: Tuấn Vũ William và Vũ Mai Elizabeth Ngày 23 tháng 12 năm 2020 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSinh nhật 2 bé song sinh 3 tuổi: Tuấn Vũ William và Vũ Mai Elizabeth. Ngày 23 tháng 12 năm 2020. Tại nhà hàng Eureka 98 Tô Ngọc Vân – Tây Hồ – Hà Nội.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply