Thế Sơn – Lời con xin Chúa (Sáng tác: Lê kim Khánh) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLỜI CON XIN CHÚA của Lê kim Khánh (nhạc sĩ Tuấn Hải) Tiếng hát : Thế Sơn *Connect with Thế Sơn: https://www.facebook.com/casiTheSon.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

22 Comments

 1. Thế Sơn Music December 26, 2020 Reply
 2. Martin Luu December 26, 2020 Reply
 3. Hoa Nguyen December 26, 2020 Reply
 4. Dao Tran December 26, 2020 Reply
 5. Minh Tường December 26, 2020 Reply
 6. Tu Nguyen December 26, 2020 Reply
 7. Lệ Kiều December 26, 2020 Reply
 8. Tú Kiều December 26, 2020 Reply
 9. Tú Kiều December 26, 2020 Reply
 10. Liễu Nguyễn December 26, 2020 Reply
 11. Huyền Lê December 26, 2020 Reply
 12. Cô Tư Miền Tây December 26, 2020 Reply
 13. Dam Nguyen December 26, 2020 Reply
 14. Elsa Pham December 26, 2020 Reply
 15. Alice Trinh December 26, 2020 Reply
 16. Phan Thuy December 26, 2020 Reply
 17. Ann Truong December 26, 2020 Reply
 18. Trần Tâm December 26, 2020 Reply
 19. NGUYEN TRUC December 26, 2020 Reply

Leave a Reply