CHẾ LINH – Đêm trên đỉnh sầu – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm trên đỉnh sầu Tác giả : Ngân Giang Trình bày : CHẾ LINH Ngày tháng qua dần, tôi đi chính chiến Từ khi quê hương thống khổ Gót mòn phong sương từ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. Chi Vlog December 25, 2020 Reply
  2. Hào Nguyễn December 25, 2020 Reply
  3. Thắng Hoàng December 25, 2020 Reply
  4. VĂN BA LÊ December 25, 2020 Reply
  5. Hùng Nguyễn December 25, 2020 Reply
  6. Luân Trọng December 25, 2020 Reply
  7. Quy Huynh December 25, 2020 Reply
  8. thuy huy duy December 25, 2020 Reply
  9. Đức Nguyễn Huy December 25, 2020 Reply
  10. Tuấn Trần December 25, 2020 Reply

Leave a Reply