Lệ Đá |Chế Linh – Tuấn Ngọc – Trường Vũ – Nguyên Khang – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm Lệ Đá – thơ Hà Quyền Chi – phổ nhạc Trần Trịnh Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=YIB-fhJCvPI&t=650s.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply